صفحه

فرهنگ

خط مشی کیفیت

دقت در تولید محصول، مشتری اول.

فلسفه کیفیت

اولویت بندی کیفیت و هزینه ای که مشتریان در کار ما به آن توجه دارند.

چشم انداز

برای تبدیل شدن به یک شرکت بزرگ.

ماموریت

برای تخصص در نوآوری و دقت و تبدیل شدن به یکی از بهترین ها در صنعت.

ارزشهای اصلی

نوآوری عملیعملی یعنی زمینی بودن و وفای به عهد.نوآوری یعنی متفاوت بودن و مدام در حال پیشرفت.

فلسفه مدیریت در محل

بهبود مستمر، کیفیت و کارایی بالا.

کد رفتار

شخصیت، شایستگی، عملکرد.

سبک شرکتی

تعالی را با احساس فوریت دنبال کنید.

شعار شرکت

تخصص، نوآوری، دقت، ارزش آفرینی.

تصویر پس زمینه پایین
  • می خواهید در مورد آنچه که ما می توانیم برای شما انجام دهیم صحبت کنیم؟

    کاوش کنید که راه حل های ما شما را به کجا می برد.

  • روی ارسال کلیک کنید